El Consorci Leader del Camp obre una borsa de treball

El Consorci Leader de Desenvolupament Rrural del Camp ha obert la convocatòria per la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de desenvolupament rural per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal, en règim laboral temporal de l'ens.

Les característiques del lloc de treball són per per una persona amb titulació de grau mig en:

  • Economia, Administració d’empreses o Administració pública
  • Dret, ciències jurídiques o relacions laborals
  • Ciències polítiques, Sociologia o Geografia

Les persones interessades poden consultar les bases que s'adjunten i enviar la documentació acreditativa i el document de sol·licitud normalitzat.