Agrocultura

L’objectiu estratègic general del projecte és la valorització dels productes locals del territori. L’àmbit geogràfic d’aplicació és el 100 per cent del territori d'actuació del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

En el desenvolupament operatiu del projecte es fixen els següents objectius:

 • Difusió en l'àmbit turístic dels productes locals del territori per incrementar el seu volum de comercialització i la venda directa
 • Increment de la utilització dels productes locals en el sector de la restauració del territori per tal de generar processos gastronòmics fonamentats en la utilització del producte local.
 • Enfortiment de les estructures associatives dels productors locals i de restauració en el territori a un nivell inicialment comarcal.

Les entitats que es vol que participin en el projecte Agrocultura són les següents

ENTITAT ROL
Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya Soci tecnològic de l’APP
Associació d’Elaboradors de la Conca de Barberà Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP
Associació Fet a l’Alt Camp Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP
Consell Comarcal de l’Alt Camp Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP i difusió en les oficines de turisme
Consell Comarcal del Baix Camp Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP i difusió en les oficines de turisme
Consell Comarcal de la Conca de Barbera Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP i difusió en les oficines de turisme
Consell Comarcal del Priorat Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP i difusió en les oficines de turisme
Consell Comarcal del Baix Penedès Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP i difusió en les oficines de turisme
Consell Comarcal del Tarragonès Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP i difusió en les oficines de turisme
Associació d’Elaboradors de la Conca de Barberà Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP
Associació Fet a l’Alt Camp Col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP
Municipis amb oficina turisme en l’àmbit del Consorci Leader de Desenvolupament rural del Camp Col·laboració en la difusió de l’APP
Albert Roig (Forevents) Soci tecnològic de jornades R+D gastronomia i productes locals
Consell Comarcal de l’Alt Camp Col·laboració en la dinamització de les jornades R+D gastronomia i productes locals
Consell Comarcal del Baix Camp Col·laboració en la dinamització de les jornades R+D gastronomia i productes locals
Consell Comarcal de la Conca de Barbera Col·laboració en la dinamització de les jornades R+D gastronomia i productes locals
Consell Comarcal del Priorat Col·laboració en la dinamització de les jornades R+D gastronomia i productes locals
Consell Comarcal del Baix Penedès Col·laboració en la dinamització de les jornades R+D gastronomia i productes locals
Consell Comarcal del Tarragonès Col·laboració en la dinamització de les jornades R+D gastronomia i productes locals
Associació Empresaris Hostaleria Conca de Barberà Col·laboració en la dinamització de les jornades R+D gastronomia i productes locals
PIMEC Col·laboració en la dinamització jornades R+D gastronomia i productes locals i col·laboració en la dinamització per la inclusió productes en l’APP

 

Les accions a realitzar en el projecte Agrocultura són les següents:

 • APP
  • Establiment del conveni de col·laboració entre els agents implicats.
  • Adaptació tecnològica de l’APP per tal de poder incloure productes locals de tots els municipis de l’àmbit d’actuació del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.
  • Sol·licitud d’autorització i descripció dels productes amb model normalitzat a productors i a punts de venda per incloure els productes.
  • Inclusió dels productes a la base de dades de l’APP
  • Difusió de l’APP
  • Enquestes de satisfacció
  • Memòria i anàlisi de resultats per valorar el seguiment del projecte
 • Jornades R+D
  • Establiment de l’acord marc de les jornades de R+D entre els agents implicats.
  • Jornada explicativa als establiments de restauració dels objectius del projecte i de les accions a desenvolupar.
  • Contractació de l’empresa conductora de les jornades de R+D
  • Establiment del calendari i ubicació de les jornades de R+D entre l’empresa conductora i els tècnics del grup d’acció local conjuntament amb les associacions implicades.
  • Desenvolupament de les jornades de R+D
  • Enquestes de satisfacció
  • Memòria i anàlisi de resultats per valorar el seguiment del projecte

Els resultats previstos en el projecte Agrocultura es resumeixen en:

 • Incrementar la venda directa per part dels productors
 • Creació futura de nous punts de venda directa de producte local
 • Generació d’ocupació directa
 • Fomentar nova emprenedoria
 • Generació d’activitat econòmica que corregeixi els desequilibris socioeconòmics a nivell territorial.

Finalment, en global, la potenciació de la venda directa i de la utilització de producte local permet aproximar el consum al propi territori i eliminar circuits més llargs de distribució, de manera que també es contribueix a disminuir els desequilibris medioambientals.