banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

S'obre la convocatòria dels ajuts Leader per al 2016

02 febrer 2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat la convocatòria per al 2016 dels ajuts Leader en el Diari Oficial de la Generalitat del passat 28 de gener. Dels 7,6 milions d'euros de dotació pressupostària per a aquesta anualitat, al Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp li corresponen 721.331,08 euros.

 

Les empreses públiques o privades i les persones emprenedores que vulguin optar als ajuts tenen temps per fer la sol·licitud fins al 4 d'abril. Entre altres requisits, els projectes han de plantejar inversions elegibles en l'àmbit territorial Leader d'un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

 

La quantia màxima dels ajuts és del 40 % per a projectes privats i del 80 % per a projectes públics, amb un màxim de 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i per anualitat. En aquest sentit, cal tenir en compte també la normativa de minimis.

 

D'altra banda, els ajuts Leader són compatibles amb d'altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre i quan les subvenciones no superin el total de la despesa elegible i sempre que no provinguin de Fons estructurals, Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, o d'altres operacions del PDR de Catalunya.

 

Per a més informació pot consultar l'ordre de bases i la convocatòria, així com la informació que pot trobar a l'apartat Ajuts Leader i a les preguntes freqüents d'aquest lloc web.