banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Jornada sobre les construccions amb pedra seca

18 Oct 2016

El 18 d’octubre al municipi del Pla de Santa Maria té lloc la jornada “Construccions de pedra seca, un valor afegit per al territori” amb l’objectiu d’afavorir el coneixement del patrimoni de la pedra seca i els mecanismes i mètodes de gestió i protecció que es poden aplicar així com donar a conèixer experiències de valorització d’aquest patrimoni a través de propostes d’ús lúdic, turístic i educatiu.

Aquesta acció s’inclou en cicle de 5 jornades que tindran lloc arreu dels països catalans durant el mes d’octubre, i l’organitza l’Associació Desenvolupament Rural Integral i l’Observatori del Paisatge, amb la col·laboració del Consorci Leader de Desenvolupament del Camp, el Consell Comarcal de l’Alt Camp i l’Ajuntament del Pla de Santa Maria.

La jornada s’inclou en el projecte Col·labora x Paisatge vol posar en valor el patrimoni paisatgístic de l'arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d'altres àmbits propers al Mediterrani.

Una de les principals accions d’aquest projecte és l’elaboració d’unes fitxes per a catalogar les diverses tipologies de construccions de pedra seca amb la finalitat de poder ampliar la Wikipedra a aquestes noves tipologies, a part de les barraques de pedra seca.