La comissió europea de seguiment del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 visita la zona de la Conca de Barberà

El passat 21 de juny, membres de l'equip de seguiment del PDR van visitar les instal·lacions de Concactiva, que han rebut l'ajuda de Fons Europeus, i van observar sobre el terreny el bon aprofitament i la intensitat dels resultats que aquesta línia d'ajuts ha tingut en aquest organisme.

També van aprofitar per conèixer projectes privats que han rebut l'ajuda LEADER i que han significat un revulsiu per al seu territori.