banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Sis empreses presenten als joves de Tarragona el potencial laboral de les comarques d’interior

La Conca de Barberà i el Priorat, i també en menor mesura la zona rural de l’Alt Camp, pateixen una disminució important del nombre de persones joves, fet que incideix directament en l’evolució futura de la demografia dels seus pobles. Amb tot, els municipis d’aquestes tres comarques apleguen un bon nombre d’empreses que ara mateix proporcionen importants oportunitats laborals i professionals. Per aquest motiu, les oficines joves de les tres comarques, en col·laboració amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat, el Consorci Leader del Camp i el suport de l’Oficina Jove del Tarragonès i de l’Ajuntament de Tarragona, organitzen una jornada a Tarragona per donar a conèixer les possibilitats laborals de les tres comarques.

Cada comarca ha seleccionat dues empreses representatives de diferents sectors econòmics amb potencial de creixement. Aquestes empreses presentaran a les persones joves de l’àrea metropolitana de Tarragona que hi estiguin interessades les característiques laborals, formatives i econòmiques del seu sector productiu.

Data: dijous, 18 d’octubre de 2018
Horari: de 17 hores a les 21 hores
Espai: Espai Jove Kesse, Tarragona

Objectius
- Donar a conèixer les oportunitats professionals i els serveis de les zones rurals per a la construcció del projecte de vida en aquestes comarques rurals
- Promoure i facilitar el retorn del talent jove als territoris rurals
- Facilitar la inserció laboral i social en aquestes comarques, connectant amb el seu teixit empresarial i amb els recursos de promoció econòmica i de desenvolupament local
- Oferir un espai de trobada per a joves i empreses de les tres comarques
- Aconseguir ressò mediàtic en l’àmbit social i empresarial
- Crear sinèrgies entre les administracions i organismes que treballen amb joves dels territoris afectats i les que porten a terme actuacions de dinamització econòmica
- Crear xarxa entre els organismes de Joventut i de Promoció Econòmica de les comarques d’interiors i les respectives de la zona metropolitana de Tarragona i ciutats
veïnes

Població diana
Persones joves de 16 a 30 anys de l’àrea metropolitana de Tarragona i ciutats veïnes (Reus, Salou, Cambrils, el Vendrell,...), estudiants i no estudiants que vulguin conèixer l’entorn productiu de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Priorat, i/o estiguin interessats en treballar i/o viure en aquestes comarques d’interior.

Més informació: https://goo.gl/vzj9U4
Oficina Jove del Tarragonès
Espai Jove Kesse

Inscripcions: https://goo.gl/forms/nBdpcSt5GaMVcXT12

PROGRAMA DE LA JORNADA
16.45 h Recepció i lliurament del material
17.00 h Benvinguda a les persones participants
17.20 h Xerrada + oportunitats de treball a prop teu a càrrec de Mercè Pena
18.00 h Presentacions de les empreses

Alt Camp
Sala 1

Conca de Barberà
Sala 2

Priorat
Sala 3

18 a 19 h Fundació Vilaniu Gomà-Camps
Fabricació paper tissú

Celler Torres Priorat
Viticultura

19 a 20 h Grup Micros Europastry
Alimentació

Hotel Terra Dominicata

20.00 h Espai musical de cloenda per als participants
20.00 h Espai de trobada empreses - administració
21.00 Final