El Consorci Leader del Camp, protagonista del setmanari El Temps

Sota el títol d'Incubadores d'empreses futures, el setmanari El Temps ha dedicat un extens reportatge a explicar la xarxa de vivers que s'han creat a la comarca de la Conca de Barberà gràcies a la simbiosi de diferents administracions, en les què destaca el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp. D'aquests, el text assenyala com un cas referent per la gestió i els resultats el viver de celleristes de Barberà de la Conca, projecte aquest finançat amb fons Leader del període 2007-2013. També s'esmenta l'Espai cuina, una iniciativa que es desenvolupa a les mateixes instal·lacions de ConcActiva, que disposa d'àmplies certificacions sanitàries i que s'empra tant per persones emprenedores individuals com per a formacions especialitzades.

El text incideix en com aquestes iniciatives ajuden a revertir el creixent despoblament que pateixen les zones rurals a partir de facilitar el desenvolupament professional amb les matèries primeres agroalimentàries de proximitat de la zona.

El reportatge també esmenta els diferents Grups d'Acció Local de Catalunya, encarregats de la implementació del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020, i hi són també definits com a promotors d'iniciatives que ajuden a generar espais compartits de treball, ja sigui mitjançant projectes de cooperació propis o amb el suport a iniciatives d'altres entitats, i que reben l'acompanyament d'aquests consorcis o associacions. Demostren així la seva capacitat d'encaix amb altres agents del territori quan l'objectiu és comú, en aquest cas l'enfortiment de l'ecosistema productiu del medi rural mitjançant el foment de l'emprenedoria.