GRAN PARTICIPACIÓ I GRANS APORTACIONS DURANT LA JORNADA SOBRE L'ARRELAMENT DELS JOVES ALS MUNICIPIS PETITS

29 Mar 2019

La població de Blancafort (Conca de Barberà) va ser l'escenari on diferents agents del territori rural tarragoní s'hi van donar cita per debatir i exposar què és allò que impedeix que la població jove es mantingui als municipis rurals de petites dimensions, o perquè aquests no són capaços d'atreure aquest tipus de població. Això, en darrer terme, permetria un plantejament de futur amb més garanties i seria el contrapès a la tendència accentuada d'envelliment que s'està donant avui. Les intervencions d'en Eduard Trepat, de la Fundació del Món Rural i d'en Jaume Salvat, professor de geografia de la Universitat Rovira i Virgili van ajudar a enfocar la qüestió a partir de les conclusions d'altres trobades, com la realitzada l'any anterior a Aguilar de Segarra, o les perspectives o les necessitats que són bàsiques per plantejar un projecte vital en garanties en un entorn rural precari. 

Posteriorment, els diferents grups es van distribuir per acordar aspectes vertebrals segons els seus plantejaments, això és, joves emprenedors establerts a l'entorn rural, organitzacions de segon nivell i administració pública implicada en aquest àmbit. Principalment, la necessitat d'acondicionar l'entorn per oferir unes condicions mínimes, atenent a comunicacions adequades (viàries, digitals), serveis també suficients (assistència mèdica, educació, serveis socials per a la gent gran,...) o polítiques d'habitatge que permetin tenir accés a aquest servei amb certes garanties. Alhora, també va ser important l'apunt que es va esmentar relacionat amb el canvi de relat respecte al món rural, marcat per la subordinació i "retràs" respecte les ciutats, i que menysté les capacitats i possibiltiats reals que tenen els pobles i micropobles. 

Per finalitzar, els aspectes treballats es van consensuar entre les tres taules i es va acordar repercutir aquestes conclusions en les diferents organitzacions allí presents, a fí d'integrar en el seu pla d'acció aquestes propostes.El Consorci de Desenvolupament Rural del Camp,  juntament amb el seu projecte Start Up Rural, hi van ser presents i van ser actius en apuntar la necessitat de treballar per desenvolupar les competències emprenedores dels joves que aposten pel món rural, fet que garanteix la seva competitivitat. En aquest sentit, la participació de diferents projectes Leader encapçalats per joves i que sobresurten en el seu entorn, són proves de l'adequació de l'aposta del Consorci per l'emprenedoria i la diversificació de les activitats econòmiques que el món rural és capaç de desenvolupar.