Imprimir aquesta pàgina

LA URV ACULL AL LEADER DEL CAMP PER EXPLICAR LA SEVA FEINA

11 Abr 2019

Duant el dia d'ahir, a la seu de la Facultat de Turisme i Geografia al campus de Vila·seca, es van desenvolupar diferents conferències relacionades amb la sortida professional dels futurs geògrafs en camps com la geolocalització, big data, gestió natural,etc.... Entre aquestes intervencions, el tècnic del Consorci Leader del Camp, Antoni Bitrià, va presentar la seva experiència professionals, alhora que va presentar la feina que va el Consorci per recolçar el desenvolupament de l'economia local de les comarques de Tarragona. En aquest sentit, es van exposar les ajudes Leader a emprenedors, com un mecanisme de revitalització i diversificació de l'activitat econòmica en aquests entorns, a partir d'uns criteris de valorització dels projectes que segueixen la filosofia "bottom-up", on amb una tasca prèvia de diagnosi, el Consorcia va concertar diferents agents públics i privats els quals van definir quins elements eren prioritaris per corregir les mancances que tenia el territori rural tarragoní. Així, elements com la titularitat d'una persona jove al davant del projecte, o la implantació d'aquest en una població amb una baixa densitat d'habitants, són elements d'avaluació amb una rellevant importància per valorar les propostes, la qual cosa comporta un afavoriment de les activitats que reequilibrin el territori econòmicament, demogràficament i socialment. 

Finalment, la jornada va servir per reforçar els vincles que des del Consorci Leader del Camp s'han anat teixint amb la Universitat Rovira i Virgili, com ho demostra el treball conjunt amb el projecte Col·labora pel Paisatge, i d'altres iniciatives que alineen els interessos de totes dues organitzacions.