JORNADA DE DEBAT PER UN NOU PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL

17 Des 2019

La seu de l’Organisme Autònom de Promoció Econòmica, Concactiva, va acollir aquest dimarts la jornada de treball conjunta que diferents membres del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la participació també dels gerents dels Grups d’Acció Local que implementen els fons LEADER. La tria de la Conca de Barberà per part del Departament va respondre a fer-se present al territori que recentment havia patit tràgics i nefastos aiguats per mostrar la seva solidaritat.

Durant aquesta trobada, el Departament ha exposat el posicionament d’Europa i dels diferents estats en relació a la perspectiva del nou període de programació. En aquest sentit, allò que sembla més plausible és que es tendeixi a una reducció de l’assignació pressupostària per a la Política Agrària Comuna (PAC), que repercutirà també al plantejament de desenvolupament rural que fins avui s’estava treballant, així com una pèrdua de capacitat de decisió i disseny de les línies de treball pròpies per al territori català. La tendència a marcar un escenari únic, amb l’argument de simplificar la burocràcia, pot deixar sense bona part del marge d’actuació que fins avui tenia el Departament d’Agricultura en aquesta matèria.

Els assistents, davant d’aquest context, han assenyalat la necessitat de defensar una proposta estratègica pròpia per al territori català, de forma que defensi i reculli les necessitats que aquest té en matèria de desenvolupament rural. En aquest sentit, és bàsica la lluita contra el despoblament i les derivades del canvi climàtic, que aquests territoris encara pateixen amb una major severitat. Alhora, des dels grups d’acció local, es va ficar l’accent a la necessitat de plantejar un fons Leader més flexible i més obert a altres possibilitats de dinamització rural: Els ajuts Leader, destinats a la dinamització del món rural, s’han de poder completar amb altres fons estructurals que no siguin els estricament agrícoles i que permetin abordar el desenvolupament local de manera integral, econòmica i social.

Per la seva banda, el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp va aportar la visió pròpia de la seva zona d’acció, i va incidir en la necessitat d’una major relació entre els entorns urbans i rurals, de forma sostenible i en equilibri. També va ficar l’accent a fixar més esforços en zones rurals especialment afectades per un declivi demogràfic i econòmic marcat i persistent. En aquest sentit, les dades de la zona del propi Consorci assenyalen àmplies zones del Priorat, de la Conca de Barberà i de l’Alt i del Baix Camp com a damnificades per aquesta realitat.

Finalment, cal assenyalar com fins al 15 de gener, a les diferents seus del Consorci es pot obtenir informació per aspirar als fons Leader de diversificació de l’activitat econòmica a les zones rurals de Catalunya, una ajuda que arriba amb aquesta edició a la seva cinquena edició. Més informació a https://www.leaderdelcamp.cat/.

 

nova-pac-2021-2027-839x463.png_821202306.png