ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A CONVOCATÒRIA LEADER 2019

20 Gen 2020

El passat 15 de gener es va donar per tancat el període de sol·licituds per acollir-se a les ajudes Leader, un ajut cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, integrats dins del Programa de Desenvolupament Rural 2014 – 2020.

El nombre total de projectes presentats telemàticament ha estat superior a les 40 sol·licituds, un resultat semblant a la de l’anterior convocatòria. Aquesta resposta, segons els tècnics del Consorci de Desenvolupament Rural del Camp, és molt significativa i exposa com les iniciatives emprenedores a les comarques de Tarragona no només es queden dibuixades a la zona urbana i de la costa, sinó que també hi ha una intensa dinàmica emprenedora a les zones rurals d’aquest àmbit.

Pel que fa a la seva tipologia, es tracta principalment de projectes d’àmbit privat, i especialment d’aquells que són d’activitats del sector terciari: oci, turisme, activitats de lleure,... També cal sumar-hi aquelles vincules a la transformació i comercialització de productes agroalimentaris, i finalment les que són presentades per entitats públiques, majoritàriament definides per estar orientades a infraestructures de foment de l’activitat econòmica i de l’ocupació.

La inversió econòmica proposada pels projectes amb els seves sol·licituds als ajuts Leader durant aquesta convocatòria 2019 arriba a més de 6,7 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 33% sobre les propostes d’inversió que es van registrar al 2018. Aquesta xifra indica l’empenta i la confiança en els resultats que les zones rurals poden oferir als emprenedors de Tarragona, sent un àmbit molt atractiu per desenvolupar-hi el seu projecte.

Pel que fa al procediment, els serveis tècnics del Consorci es troben en fase de requeriment de documentació per complimentar l’expedient, així com per avaluar convenientment el projecte presentat. En aquest sentit, tal i com estableixen les bases d’aquesta anualitat, el 40% és el màxim al que poden optar com a subvenció, encara que a la fase de valoració aquest percentatge queda més ajustat. Així també, els tècnics començaran amb les visites de no inici de les inversions, ja que aquest és un aspecte clau per poder ser beneficiari i que no es subvencionen inversions ja realitzades.

Finalment, cal assenyalar que els criteris de valoració dels projectes són els consensuats pels membres del Consorci, en consonància amb els objectius marcats per desenvolupar estratègicament la seva zona d’acció. Aquí cal assenyalar com entendre l’estímul econòmic com element bàsic de lluita contra el despoblament, aportar al món rural un perfil productiu més heterogeni, recolzar a joves emprenedores i emprenedors o recolzar a entitats públiques per incentivar l’ecosistema emprenedor local, són objectius clau dins d’aquesta estratègia.

Leader.jpg