En els documents adjunts es pot consultar la relació d'expedients que han rebut ajut del grup Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

 

 

 

logo leader transparentdarpue