RELACIÓ D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA BORSA DE TÈCNIC SUPERIOR

25 febrer 2020

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp ha fet pública la llista de persones admeses i excloses d'entre les que s'han presentat al procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de desenvolupament rural, així com la data i el lloc de realització de les proves selectives. Consulteu del document adjunt.