LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE LA PEDRA SECA

El projecte de cooperació Col·labora pel Paisatge, coordinat pel Grup d'Acció Local ADRINOC, ha desenvolupat la seva acció de dinamització i descoberta del patrimoni popular de la pedra seca al Camp de Tarragona amb la tasca de suport que han realitzat els tècnics del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp. Aquesta tasca ha resultat en diversos fruits, com la pasada jornada de coneixement de les potencialitats de la pedra seca que es va dur a terme a la població del Pla de Santa Maria, on especialistes, interessats i agents del territori van treballar en diferentes taules temàtiques.

Un altre resultat d'interés és el producte final de la investigació de determinats pous de gel d'aquestes comarques del Camp, les quals han estat modelitzades i tractades tridimensionalment. El que s'ha obtingut és una imatge dinàmica del pou de gel que permet, mitjançant un aplicatiu gratuït, fer una visita dinàmica a aquesta estructura espectacular. 

Els pous de gel que es poden consultar són:

En l’àmbit del patrimoni construït ha tingut un gran impacte els processos de captura massiva de dades; hi ha diverses tècniques però la fotogrametria digital i l’escàner làser terrestre son les més efectives en la arquitectura amb resultats molt favorables, essent compatibles i complementàries entre sí.

En l’àmbit de les construccions de pedra en sec hi ha recerques desenvolupades que aprofundeixen en la complicació de l’aixecament i que posen de manifest la importància d’aquestes tècniques per a la conservació i coneixement d’aquestes construccions.

El mètode d’aixecament es dividí en una primera fase en què es va treballar a camp, i una segona fase que se treballà a despatx. La fotogrametria és la tècnica que té per objectiu definir amb precisió la forma, dimensions i posició amb l’espai d’un objecte a partir de fotografies 2D, realitzades des de diferents punts respecte l’objecte.

Tota aquesta tasca va ser realitzada per un equip tècnic pluridisciplinar coordinat pels professors de la Facultat d'Arquitectura de la URV Agustí Costa i Sergio Coll.