MODIFICACIONS D'EXECUCIÓ PER ALS PROJECTES LEADER 2018

30 Abr 2020

La situació d'emergència que la pandèmia sanitària ha provocat, ha impactat a les administracions públiques d'una forma dràstica, com també a les entitats que treballem amb finalitat pública, sent el cas aquest del Consorci Leader del Camp. Els ajuts que gestiona a territori estan determinats per les normatives europees i catalanes que marquen el seu desenvolupament i les seves condicions de realització. La situació d'excepcionalitat també ha resultat amb un replantejament per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dels terminis d'alguns dels procediments oberts. 

En aquest sentit, el Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la modificació en el termini de justificació dels projectes beneficiats per l'ajut Leader de l'anualitat 2018. La modificació ha sigut en el termini d'execució, el qual s'amplia fins al 30 de setembre de 2020. Aquest mateix DOGC també estableix "...la continuació d'aquells procediments administratius que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general". Així, el DARP estableix la continuitat de les línies de treball del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 al constituir-se com a eines extremadament funcionals per ajudar l'activitat econòmica del medi rural català. 

Per consultar el DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872754&language=ca_ES

 baixa