MENÚ CONCA DE BARBERÀ: MENJA PROXIMITAT

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, amb el projecte Gustum, en coordinació amb l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura i l’Organisme Autònom de Promoció Econòmica de la Conca de Barberà, han elaborat un document de referència que aplega els productors de proximitat més destacats de la comarca.

La iniciativa s’inscriu dins de les accions que el projecte Gustum està implementant a la zona d’actuació del Consorci en suport a aquests productors per intentar potenciar la seva visibilitat i que això derivi en una millora dels seus ingressos a curt termini. La situació que resulta de la crisi per la pandèmia del COVID19 ha demostrat la necessitat d’apostar per unes produccions i uns productes que demostrin la seva implicació amb el territori més proper. Val a dir que un dels impactes negatius d’aquesta crisi ha estat el brusc tancament de vies de distribució que aquests petits productors ja tenien treballades cap a la restauració, amb una forta repercussió en els seus ingressos directes.

Aquest document inclou una classificació dels productors per segments de productes, amb la informació del seu telèfon i correu electrònic, de forma que es fa un contacte directe amb aquest per aclarir quina és la comanda mínim o quin és el seu àmbit de distribució.

Entre aquests productors, hi ha els que han manifestat que realitzen venda de proximitat a la declaració anual que han de fer els titulars d’explotacions a l’Oficina comarcal,  els membres de la cooperativa de productors Fet a la Conca, i les diferents cooperatives agràries que tenen agrobotiga.  

El document complert es pot obtenir a l’apartat de notícies del la pàgina web del Consorci, com també a l’enllaç que es facilitarà per les xarxes socials de l’entitat.

Les oficines comarcals i els consells comarcals de les altres comarques que integren el Consorci també estan promovent accions de potenciïn els productors dels seus territoris, i on el projecte Gustum també hi és present. En aquest sentit, els productors de l'Alt Camp s'han aplegat amb l'eslógan "de la Terra a la Taula" i a la comarca del Baix Camp, amb "La pagesia del Baix Camp a casa teva".

 

 

234.25