EL CONSORCI, PRESENT EN ENCONTRES ESTRATÈGICS

22 Mai 2020

Durant la jornada d'ahir dijous, el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp va participar en dos encontres telemàtics relacionats amb l'actualitat econòmica i social del Camp de Tarragona. 

Una primera sessió matinal va ser la protagonitzada per la presentació de l'Informe Trimestral de Conjuntura Econòmica del Grup de Recerca i Territori de la URV, exposant l'estat de l'economia al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest informe és impulsat per les cambres de comerç de Reus, Tarragona, Valls i Tortosa i  s'elabora sota el paraigua de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV.

La videoconferència va estar protagonitzada pel professor de la URV Joaquim Margalef, el qual va exposar com els efectes de la crisi sanitària ja s'estaven deixant notar, especialment al mercat de treball. També es va incidir amb l'impacte d'aquesta crisi en el sector turístic, molt important a les comarques tarragonines. En aquest sentit, la davallada del PIB territorial serà important i demanarà uns dos anys per recuperar els nivells anteriors a la pandèmia.

La veu del territori la va posar el director de Concactiva, Jordi París, el qual va assenyalar com a la Conca de Barberà, aquesta crisi s'està deixant notar amb intensitat al sector industrial intern. D'altra banda, també va assenyalar com els canvis que haurà de viure el sector turístic poden suposar una oportunitat per al model d'oci que des d'aquesta comarca s'està proposant, més orientat al turisme familiar de baixa intensitat i d'aprofitament extensiu dels recursos naturals i paisatgístics. En aquesta línia, va fer esment del PECT Turisme Familiar que des de l'ajuntament de Montblanc i la Diputació de Tarragona, entre d'altres, estan portant a terme. 

Des del punt de vista del Consorci, es va apuntar a la necessària transició cap a una millor i major digitalització del teixit productiu, distributiu i de consum. La crisi sanitària ha fet palès com de bàsic és disposar d'una connectivitat amb condicions per poder ser competitiu. L'impacte del Covid19 a les activitats del sector HORECA ha obligat a molts agroproductors a orientar-se cap a la venda directa, on els mitjans digitals hi estan jugant un paper bàsic, i ficant a la llum qui ha fet els deures. Així, val a dir que és del tot necessari dotar als territoris rurals de les comarques del Camp de Tarragona d'una xarxa de connectivitat amb capacitat per no limitar les potencialitats dels seus emprenedors.

En aquest línia, durant la tarda el Consorci va participar en una trobada virtual organitzada per ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya) per explicar l'experiència de la distribució de la fibra òptica a la Garrotxa. En aquest cas, una iniciativa que ha estat encapçalada per agents del propi territori i que ha permés expandir aquesta infraestructura fins a llocs on les grans operadores no hi veien rendible la seva inversió. 

 

Foto2

Moment de la presentació de l'Informe