banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Projectes de cooperació

La metodologia Leader fomenta la coooperació entre els diferents grups d'acció local d'una mateixa regió o país. Així, tot i que cada territori Leader té les seves especificitats i particularitats pròpies, hi ha reptes o necessitats compartides entre diferents zones rurals. Aquest fet possibilita tirar endavant projectes de cooperació de diversos grups, en línia amb les estratègies individuals de cadascú.

La cooperació aporta valor afegit als territoris rurals, ja que permet una major transferència de coneixement, aporta més innovació, ofereix més oportunitats de millora, i un major efecte multiplicador dels recursos invertits.

Per tot plegat, la cooperació permet als territoris Leader consolidar les seves estratègies de desenvolupament local.