banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

MuMo, Muntanyes Modernistes 2018

L’objectiu estratègic general, pal de paller d’aquest projecte, és fer néixer un element identitari col·lectiu a partir dels elements naturals de les Muntanyes de Prades i la Serra de Montsant, junt amb l’element històric dels cellers modernistes, que vertebri l’avenç cap a un desenvolupament integral econòmicament (suport a la diversificació productiva) i integrador socialment (reequilibri territorial i social).

Derivadament, el projecte estableix dos eixos de treball (objectius estratègics) que han de servir com a marc dels objectius operatius i les accions que han de donar visibilitat als mateixos.
• Eix1. Treballar per la patrimonialització històrica i natural, per esdevenir contingut de cohesió i desenvolupament.
• Eix 2. Incidir en la diversificació productiva local amb perspectiva global, bàsic com a estratègia adaptativa a l’entorn.

Els objectius operatius que es desprenen d’aquests eixos, quantificables per fer el seguiment del projecte són, en una primera anualitat:
1. Abastar la informació principal relacionada amb els Serra de Montsant i Muntanyes de Prades i els cellers modernistes objecte del projecte. (Patrimonialització, ressaltar el valor,...)
2. Elaborar una proposta divulgativa (distintiu, pla de difusió, accions,...) per potenciar la consideració interna i externa de l’entorn
3. Traduir el patrimoni a eina de dinamització econòmica i social
4. Fomentar la vinculació dels agents territorials econòmics més significatius.
5. Donar suport a activitats alternatives d’alt valor afegit i elevat lligat amb l’entorn històric i ambiental.