Col·labora x paisatge

El projecte Col·labora x paisatge ha d’ajudar a difondre i valoritzar el patrimoni de les construccions de pedra seca com a elements que conformen el paisatge i que poden crear economia al seu voltant; alhora que ha de posar en valor i visualitzar com la col·laboració de la ciutadania esdevé un element clau per a crear desenvolupament en les zones rurals. Això és així perquè gràcies a la col·laboració de ciutadans i voluntaris es cataloguen construccions de pedra seca, mentre que el sector públic posa mitjans perquè s’acabi generant un impacte social, econòmic i ambiental en el territori.

Un dels objectius de Col·labora x paisatge és potenciar el portal col·laboratiu Wikipedra (wikipedra.catpaisatge.net) impulsat per l’Observatori del Paisatge. En aquest sentit, una de les accions serà el desenvolupament d’una aplicació mòbil vinculada a la Wikipedra, on també s’hi puguin inventariar altres tipus de construccions, a part de barraques de pedra seca.

El projecte Col·labora x paisatge és impulsat per ADRINOC amb el suport tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i la complicitat de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional. En el marc dels ajuts Leader, també s’han adherit com a socis del projecte quatre grups d’acció local de Catalunya:

 • el Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp,
 • el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià,
 • l’Associació Leader de Ponent  i
 • el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.
 • També hi participa el grup d’acció local francès del Parc Naturel Regional des Pyrénées-Catalanes,

Les accions previstes són:

 • Elaboració de fitxes de catalogació de construccions de pedra seca
 • Creació d’una aplicació per a mòbils i tauletes per facilitar la catalogació de construccions de pedra seca
 • Creació d’un catàleg de bones pràctiques amb col·laboració ciutadana en relació amb el paisatge a nivell europeu.
 • Donar suport a la participació en trobades sobre pedra seca
 • Realitzar jornades de formació orientades als ajuntaments i a les entitats per protegir i divulgar el patrimoni de pedra seca.
 • Intercanviar d’experiències amb altres territoris