Cowocat Rural

El projecte Cowocat_Ruralpretén promoure l’emprenedoria a les zones rurals de Catalunya fomentant els valors del coworking i del teletreball en els territoris dels 10 grups d'acció local que participen en el projecte.

El coworking o treball col·laboratiu és una forma de treball que permet a professionals independents, persones emprenedores i pimes de diferents sectors compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts i sinèrgies.

Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per a les persones professionals que tenen les TIC com a base de la seva ocupació, i que volen treballar en un espai col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta, els espais de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden a fixar-hi la població activa.

Els objectius del projecte Cowocat_Rural se centren en:

  • Identificar possibles professionals que puguin desenvolupar la tasca de dinamitzadors d'espais de coworking, i formar-los adequadament per exercitar aquesta funció
  • Identificar potencials coworkers, persones que pel seu perfil professional siguin susceptibles de ser usuàries d'espais de coworking
  • Fomentar els hàbits del teletreball i del coworking entre les persones emprenedores dels territoris rurals
  • Sensibilitzar els territoris en aquesta matèria, seguint iniciatives similars que ja s'han realitzat en altres països de la Unió Europea 

Cowocat_Rural permetrà atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent. Un factor clau per al desenvolupament d'aquests territoris.