Enfocc Emprèn Rural

El projecteEnfoccté com a objectiu catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans a partir d’una estratègia de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, i de la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa. Per assolir aquest objectiu el projecte vol implicar els principals agents de desenvolupament de les zones rurals de Catalunya.

Com a objectius més específics del projecte Enfocc hi ha:

  • Realitzar tasques de sensibilització, informació, promoció i implantació d’energies renovables (principalment catalitzar, garantir i coordinar la implantació de la biomassa forestal).
  • Impulsar mesures d’estalvi i d’eficiència energètica en els municipis rurals dels àmbits d’actuació dels grups d’acció local.

L’impacte del projecte als territoris cooperants ha estat molt satisfactori. El públic destinatari ha valorat molt positivament el funcionament del projecte i l’estalvi que ha comportat al territori, tant econòmic com energètic. Alhora, el projecte ha servit de llavor a la xarxa de gestors energètics de zones forestals de Catalunya, ja que la voluntat és mantenir el contacte i seguir amb la feina que s’ha iniciat.