Fer.cat

Ensenyant a emprendre a les escoles rurals Fer.cat és un projecte que pretén difondre la cultura emprenedora en els centres educatius mitjançant la incorporació de valors de l'emprenedoria com ara la curiositat, la creativitat i la iniciativa, i relacionar-los amb matèries curriculars Ja existents. Hi participen 9 grups d’acció local.

Aquest projecte neix amb l’objectiu estratègic de despertar el talent emprenedor a partir de treballar la creativitat, la capacitat d’innovar, fomentar l’autoconfiança, el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes concrets. Es vol facilitar que els estudiants aprenguin a cercar oportunitats i a aprofitar els recursos que ofereix el món rural. A la vegada posar a disposició del professorat materials i metodologia que motivin l’aplicació transversal de la competència bàsica: aprendre a emprendre.

Els objectius del Fer.cat són:

• Despertar el talent emprenedor entre els més joves mentre s'estan formant en l'entorn rural.

• Treballar la seva creativitat i la seva capacitat d'innovar, fomentar la confiança en ells mateixos, el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes concrets.

• Facilitar que aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural.

• Difondre la cultura emprenedora als centres educatius.

• Incorporar els valors relacionats amb l'emprenedoria als centres de primària, relacionant-los amb matèries curriculars existents, com matemàtiques, plàstica, llengua, etc.

• Implicació de la comunitat educativa en la transmissió de la cultura emprenedora, més enllà del que pot ser explicar com funciona una empresa.

• Fomentar el treball en equip, el debat i les relacions entre l'alumnat.

• Donar a conèixer les empreses i les oportunitats del món rural.

• Introduir de forma bàsica la cultura financera a les escoles

• Revisar i adaptar la metodologia i els materials didàctics del projecte "Futuros Emprendedores Rurales" (FER)

• Implantar de la metodologia FER a cinquè de primària dels centres educatius

• Difondre el projecte entre la població local, la comunitat educativa i a nivell institucional.