Leader Nature

Leader Natura.. Desenvolupament sostenible dels espais naturals de Catalunya

La proposta del projecte Leader Natura, abans FemParc, és contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les zones i de les àrees d’influència dels espais naturals protegits a partir de la creació de propostes d’experiències de natura, i la seva posterior difusió. Es pretén que aquetes experiències afavoreixin activitats econòmiques sostenibles i valoritzin els recursos naturals del territori.

El projecte Leader Natura està format per9 grups d’acció local i 12 espais naturals protegits, entre ells el Parc natural de la Serra de Montsant i el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet.

El projecte es dirigeix als agents privats, per donar suport a les petites empreses i/o entitats que duen a terme activitats en els espais naturals protegits, i les seves zones d’influència, i que se centren precisament en aquests espais i en els recursos natural, a més d’altres activitats relacionades amb els producte locals, la gastronomia, el patrimoni, la cultura, l’allotjament, etc.

Leader Natura vol donar continuïtat a les accions dutes a terme en l’edició anterior, establir treball col·laboratiu i en xarxa en les taules de concertació, ielaborar propostes d’experiències rurals i de naturaque siguin comercialitzables, viables i sostenibles.