banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Leader Nature

Leader Natura.. Desenvolupament sostenible dels espais naturals de Catalunya

La proposta del projecte Leader Natura, abans FemParc, és contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les zones i de les àrees d’influència dels espais naturals protegits a partir de la creació de propostes d’experiències de natura, i la seva posterior difusió. Es pretén que aquetes experiències afavoreixin activitats econòmiques sostenibles i valoritzin els recursos naturals del territori.

El projecte Leader Natura està format per9 grups d’acció local i 12 espais naturals protegits, entre ells el Parc natural de la Serra de Montsant i el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet.

El projecte es dirigeix als agents privats, per donar suport a les petites empreses i/o entitats que duen a terme activitats en els espais naturals protegits, i les seves zones d’influència, i que se centren precisament en aquests espais i en els recursos natural, a més d’altres activitats relacionades amb els producte locals, la gastronomia, el patrimoni, la cultura, l’allotjament, etc.

Leader Natura vol donar continuïtat a les accions dutes a terme en l’edició anterior, establir treball col·laboratiu i en xarxa en les taules de concertació, ielaborar propostes d’experiències rurals i de naturaque siguin comercialitzables, viables i sostenibles.