INNicia’t és un programa d’acompanyament que està creat en el marc de Start Up Rural, un projecte de cooperació interterritorial cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Catalunya (DARP) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Start Up Rural té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes productius en les zones rurals. Està coordinat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i hi participen els 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya.

Les entitats promotores d’aquest programa son els GAL Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i l’Associació Leader de Ponent.

Lobjectiu principal del programa INNicia’t és acompanyar a desenvolupar projectes de transformació agroalimentària situats als territoris rurals de Catalunya, proporcionant la transferència de coneixements per tal que les persones o empreses d’aquest sector puguin dur a terme un procés d’innovació i millorar així la seva competitivitat.

Document explicatiu del PROGRAMA INNICIA’T 2021

Formulari d’inscripció al PROGRAMA INNICIA’T 2021

Model de presentació de la proposta al PROGRAMA INNICIA’T 2021

Model de declaració responsable del PROGRAMA INNICIA’T 2021

 

Més informació: abitria@leaderdelcamp.cat – asecanell@leaderponent.cat