DIGI – INNicia’t és un programa d’acompanyament que està creat en el marc de Start Up Rural, un projecte de cooperació interterritorial cofinançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Start Up Rural té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes productius en les zones rurals. Està coordinat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i hi participen els 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya.

Les entitats promotores d’aquest programa son els GAL Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i l’Associació Leader de Ponent.

Lobjectiu principal del programa DIGI –  INNicia’t és acompanyar a desenvolupar digitalment projectes de transformació agroalimentària situats als territoris rurals de Catalunya, proporcionant la transferència de coneixements per tal que les persones o empreses d’aquest sector puguin dur a terme un procés d’innovació i millorar així la seva competitivitat.

Document explicatiu del PROGRAMA DIGI – INNICIA’T 2022

Formulari d’inscripció al PROGRAMA  DIGI – INNICIA’T 2022

Model de presentació de la proposta al PROGRAMA  DIGI – INNICIA’T 2022

Model de declaració responsable del PROGRAMA  DIGI – INNICIA’T 2022

Més informació: abitria@leaderdelcamp.cat – asecanell@leaderponent.cat