El Leader a Catalunya

La iniciativa comunitària Leader es va implantar als anys 90 del segle XX per tal de fomentar el desenvolupament rural. Els ajuts Leader es basen en el foment de la realització d'inversions i actuacions per a la diversificació econòmica de les zones rurals, i per a la creació i /o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves.

Al llarg d’aquests anys s’han dut a terme cinc períodes segons la següent cronologia:

  • Leader I (1991-1993)
  • Leader II (1994-1999)
  • Leader Plus i Proder (2000-2006)
  • Leader (2007-2013)
  • Leader (2014-2020)

Cal destacar que en els tres primers períodes era una iniciativa comunitària i en el darrer període va passar a ser una metodologia, un eix de programació.

Les iniciatives comunitàries Leader I i Leader II van ser unes iniciatives pilot. Durant el període d’iniciatives comunitàries Proder i Leader Plus van conviure 12 grups d’acció local per gestionar el Leader Plus i 10 grups d’acció local per gestionar el Proder, fent un total de 22 grups d'acció local (GAL) per tot Catalunya. En el període 2007-2013 es van unificar comarques i van resultar 13 GAL per tal de diversificar l’activitat econòmica a les zones rurals de tot el territori català. Actualment en el període 2014-2020 s’han fusionat 2 GAL, de manera que són 11 GAL a tot Catalunya en l’actual període fins al 2020.

 

Sin título 4