Entitats que formen part del Consorci Leader

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp està integrat per ens públics i privats, que formen l'Assemblea General del Consorci.

Els ens públics són els següents:


Els ens privats són: