banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Start-Up Rural a Catalunya

Projecte estratègic: Start Up Rural a Catalunya

El projecte Start-Up Rural a Catalunya té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones rurals. Es basa en l’assessorament i en el seguiment dels emprenedors del programa Leader per a consolidar els projectes més enllà de la seva creació.

Per tal de millorar la situació actual es formulen 4 grans objectius estratègics:

  • Fomentar l’emprenedoria de qualitat
  • Augmentar el nivell d’èxit de l’emprenedoria al territori
  • Posar en valor els serveis dels grups d’acció local i de promoció econòmica
  • Coordinar l’oferta de recursos per a persones emprenedores

Per tal de portar a terme aquests 4 grans objectius, s’articulen 9 objectius operatius, que seran els que es quantifiquin mitjançant indicadors de seguiment:

  • Creació d’una estructura de foment de l’emprenedoria
  • Creació d’un banc de recursos per a persones emprenedores
  • Realització d’assessorament especialitzat a persones emprenedores
  • Posar a disposició de les persones emprenedores una acceleradora d’empreses
  • Creació d’activitats formatives especialitzades per a persones emprenedores
  • Obtenció de línies de finançament alternatives per a persones emprenedores
  • Millorar les possibilitats de creixement empresarial en els vivers d’empreses especialitzats
  • Comunicar els recursos i eines que tenen persones emprenedores al seu abast
  • Fomentar el traspàs de negocis com a eina de pervivència del valor afegit del territori

Les entitats que participen en el projecte són les següents:

  • Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, que n’és l’entitat coordinadora
  • Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
  • Associació  Leader Ripollès Ges Bisaura
  • Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
  • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
  • Associació Leader de Ponent
  • Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord
  • Consorci Leader Pirineu Occidental
  • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
  • oConsorciIntercomarcald'Iniciatives Socioeconòmiques
  • PIMEC
  • CECOT
  • Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà CONCACTIVA

Els beneficiaris potencials del projecte Start-Up Rural a Catalunya seran:

  • Persones emprenedores del territori
  • Actors relacionats amb la promoció econòmica
    • Potencials persones emprenedores del territori
    • Projectes d’emprenedoria consolidats
    • Empreses en funcionament que tinguin la intenció de cessar la seva activitat
    • Grups d’acció local participants

Del projecte Start-Up Rural a Catalunya es preveuen els següents resultats a llarg termini:

  • Augment del número de projectes Leader en la modalitat de nova creació
  • Augment del percentatge de pervivència dels projectes emprenedors del territori
  • Augmentar l’oferta formativa per a persones emprenedores
  • Augmentar les eines i recursos per a persones emprenedores

El projecte Start-Up Rural a Catalunya vol esdevenir un gran banc de recursos per a persones emprenedores, on estiguin registrats tots els serveis que s’ofereixen per a la promoció econòmica i que esdevingui una referència per aquelles persones que vulguin crear o impulsar un negoci dins del territori Leader.