El paper de la ciutadania en el nou model energètic està canviant radicalment respecte de l’actual, passant a tenir un rol actiu, responsable i participatiu, especialment, en el cas de l’energia elèctrica.

Les comunitats energètiques són un element clau per a l’apoderament de la ciutadania, les pimes o les administracions locals i afavoriran la transició d’un model energètic centralitzat com l’actual a una organització molt més descentralitzada. Són també una eina que facilitarà l’aplicació de noves estratègies per lluitar contra la pobresa energètica. Les comunitats energètiques contribuiran a l’objectiu de desenvolupar un model energètic que, més enllà de ser renovable, sigui participatiu i democràtic, amb un fort component d’apoderament social.

 

El projecte Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura ha treballat coordinadament amb les Oficines Comarcals de Transició Energètica de les comarques de la Conca de Barberà, de l’Alt Camp, del Baix Camp i del Priorat per impulsar aquestes entitats. Això s’ha fet proporcionant un recurs especialitzat i individualitzat d’acompanyament en la formació de Comunitats Energètiques Locals de la mà de Insta Serveis Jurídics Ambientals. Aquest servei s’ha concretat en tasques com:

 

Enginyeria (coordinat amb l’Oficina Tècnica Comarcal corresponent):

  • Estudi d’autoconsum compartit en cobertes municipals
  • Pressupost d’implementació de la Comunitat Energètica
  • Estudi econòmic de la inversió i estalvi per a les persones membres de la Comunitat Energètica
  • Acompanyament en la captació de fons de finançament del projecte

Disseny del model organitzatiu de la Comunitat energètica:

  • Estudi jurídic
  • Suport a la creació i redacció dels estatus de la cooperativa de gestió de la Comunitat Energètica (si s’escau)

Dinamització de la Comunitat Energètica

  • Direcció del projecte
  • Suport tècnic-administratiu
  • Dinamització i difusió a la comunitat local d’impacte

Reunió de coordinació amb les Oficines Comarcals de Transició Energètica al Consell Comarcal del Priorat, 03/07/2023

 

Finalment, durant aquesta anualitat, el projecte ha aconseguit dinamitzar 4 comunitats energètiques, dos de tipus privat (cooperatives, associacions,….) i dos públiques (ajuntaments). Concretament,

Queralt Sostenible, Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)

Es tracta d’una cooperativa de productors/es i consumidors/es d’energia verda que vol crear un Parc Solar perquè tots els habitants de Santa Coloma puguin generar energia elèctrica i minimitzar el cost de la seva factura de la llum.

Queralt Sostenible és doncs una Comunitat Ciutadana d’Energia de recent creació que busca un consum compartit, amb la cessió d’ús de diferents teulades, i assolir així la reducció d’emissions de CO2 que es proposen a nivell europeu. El seu objectiu és doncs el de treballar per fer realitat la Transició Energètica al municipi.

L’assessorament del projecte va consistir amb l’acompanyament amb l’estudi jurídic per a la creació i redacció dels estatus de la cooperativa de gestió de la Comunitat d’Energia.

Es van emprar 25 hores en el seu assessorament.

 

Ajuntament de Cornudella de Montsant (Priorat)

En el context d’aquest ajuntament, la comarca del Priorat disposa d’una dilatada trajectòria en processos de desenvolupament integral del territori amb l’objectiu de forjar un model de desenvolupament socioeconòmic basat en els nostres recursos endògens. En aquest marc la primavera del 2021 es va signar l’Acord Comarcal per a la Implantació de les Energies Renovables que vol fer compatible el model de desenvolupament socioeconòmic amb un model energètic d’autoconsum, sostenible i de proximitat que garanteixi el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

L’Ajuntament de Cornudella de Montsant es va ficar en contacte amb l’Oficina Comarcal per valorar la possibilitat d’habilitar algun espai propi per a la instal·lació de plaques d’energia solar. L’acompanyament del projecte Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura s’ha concretat amb una derivació de 25 hores per atendre els dubtes inicials en la constitució organitzativa de la comunitat des de l’Ajuntament.

 

Ajuntament de Margalef (Priorat)

L’Ajuntament de Margalef es va ficar en contacte amb l’Oficina Comarcal per tenir un acompanyament tècnic i jurídic en la definició de la Comunitat d’Energia. L’acompanyament del projecte Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura s’ha concretat amb una derivació de 25 hores per atendre aquesta demanda.