DESCRIPCIÓ

Energia, Forest i Canvi Climàtic (ENFOCC) és un projecte de cooperació que té com a finalitat fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea de que una nova cultura energètica i forestal és possible, a fi de generar un impacte important als nostres territoris rurals.

L’objectiu del projecte ENFOCC (Energia, Forest i Canvi Climàtic) és catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en la transició energètica i la lluita i adaptació vers el canvi climàtic. Definint una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica, en la promoció de les energies renovables basades en recursos endògens, implicant per l’assoliment d’aquest objectiu els diversos agents partícips del desenvolupament de les zones rurals de Catalunya (població local, entitats locals, entitats associatives, propietaris forestals, teixit empresarial, etc…).

ENFOCC2030 és l’evolució del projecte ENFOCC. L’objectiu del projecte és desenvolupar una estratègia transversal a partir dels següents 3 eixos:

 1. Transició Energètica
  1. Dinamitzar taules territorials que serveixin per impulsar la creació de Comunitats Locals d’Energia i de fomentar la Transició Energètica en el seu conjunt.
  2. Acompanyar en els primers passos aquestes noves CE.
  3. Assessorar totes aquelles que ja s’hagin creat o que estiguin en vies de desenvolupament.
  4. Enxarxar tots els actors que per activa o passiva formin part de CE a fi d’establir sinèrgies que permetin convergir els esforços realitzats.
 1. Mobilitat Sostenible
  1. Seguir impulsant projectes de vehicle elèctric compartit.
  2. Potenciar els desplaçaments amb bicicleta
  3. Treballar plegats amb les administracions del nostre àmbit d’actuació, noves iniciatives i programes de mobilitat que transcendeixin més enllà del propi municipi
  4. Estudiar sistemes que ofereixi rutes alternatives al vehicle privat dins de l’àmbit rural
 2. Gestió Forestal
  1. Ramats i silvopastura
  2. Espais test
  3. Agricultura regenerativai Producció Agrària Sostenible
  4. Viabilitat de subproductes
  5. Serradores i pèl·let
  6. Associacionisme de propietaris forestal

Més informació: PROJECTE ENFOCC 2030

SOCIS DEL PROJECTE:

 • Associació Leader de Ponent (coordinador)
 • Consorci Leader del Pirineu Occidental
 • Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
 • Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura
 • Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya
 • Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
 • Associació Leader de Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
 • Consorci GAL Noguera – Segrià Nord
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
 • Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

ACCIONS DEL NOSTRE GRUP EN AQUEST PROJECTE

 • SUPORT A LA CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE COMUNITATS LOCALS D’ENERGIA.