El projecte Start Up Rural, des de la seva creació l’any 2017, es va marcar com un objectiu important  implementar i potenciar pràctiques innovadores a l’espai rural català. En aquesta línia, la valoració que es fan dels projectes que reben l’ajut del programa LEADER tenen també considerat l’aspecte relacionat a quin nivell d’innovació representen.  Les diagnosis del projecte, així mateix, visualitzen com els emprenedors es troben sensibilitzats sobre la necessitat de millorar en la seva proposta cap a una major aposta per a la diferenciació mitjançant la creativitat i la innovació.

Coherent amb aquesta línia de treball, el projecte ha donat suport a la creació d’un espai de creació autònom basat en l’autoaprenentatge: un FAB LAB. Aquest tipus d’espais, molt desenvolupats en espais urbans i amb centres de coneixement (universitats, centres de recerca,…), s’ha aconseguit establir a les instal·lacions de l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà, Concactiva.

Aquesta entitat, impulsora i pionera a nivell català d’espais de producció agroalimentària compartida, fa una passa més i aposta per una iniciativa que atrau el talent juvenil i la iniciativa creadora tecnològica, igualment en un espai compartit.