La Fundació Daniel i Nina Carasso treballa per transformar el model de la societat actual en un de més ecològic, inclusiu i que permeti el desenvolupament en plenitud.

Es compromet en dos grans àmbits que són l’Alimentació Sostenible, per un accés universal a una alimentació sana, respectuosa amb les persones i els ecosistemes, i l’Art Ciutadà, per al desenvolupament de l’esperit crític i el reforç de la cohesió social.

Acompanya projectes a França i a Espanya, mobilitzant recursos econòmics i humans, així com desenvolupant accions pròpies a aquest efecte. Impulsada per l’objectiu de l’impacte social, fonamenta la seva acció en la investigació, sabers empírics, experimentació, avaluació i aprenentatges compartits.

Creada el 2010, és una fundació Grant Maker (exclusivament finançadora de iniciatives d’interès general), de patrimoni familiar, afiliada a la Fondation de France. És independent de qualsevol societat mercantil.

El projecte TERRALIMENTA compta amb el suport i acompanyament de la Fundació Daniel i Nina Carasso, a través de la seva convocatòria Visió sistèmica de l’Alimentació Sostenible (Sistemes Alimentaris Territorialitzats, SAT)

Amb aquesta convocatòria la Fundació cerca trobar projectes que puguin suposar una palanca de canvi dins l’àmbit de l’Alimentació Sostenible.

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp participa com a Grup d’Acció Local triat durant la convocatòria del 2021 per aportar la seva expertesa en relació a la creació i gestió d’espais agroalimentaris de treball compartit, al foment de l’emprenedoria de territori i a la consolidació de projectes que impulsin el desenvolupament econòmic i social.

 

La Fundación Daniel y Nina Carasso trabaja para transformar el modelo de la sociedad actual en uno más ecológico, inclusivo y que permita el desarrollo en plenitud.

Se compromete en dos grandes ámbitos que son la Alimentación Sostenible, por un acceso universal a una alimentación sana, respetuosa con las personas y los ecosistemas, y el Arte Ciudadano, para el desarrollo del espíritu crítico y el refuerzo de la cohesión social.

Acompaña proyectos en Francia y en España, movilizando recursos económicos y humanos, así como desarrollando acciones propias con este fin. Impulsada por el objetivo del impacto social, fundamenta su acción en la investigación, los saberes empíricos, la experimentación, la evaluación y los aprendizajes compartidos.

Creada en 2010, es una fundación Grant Maker (exclusivamente financiadora de iniciativas de interés general), de patrimonio familiar, afiliada a la Fondation de France. Es independiente de cualquier sociedad mercantil.

El proyecto TERRALIMENTA cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Fundación Daniel y Nina Carasso, a través de su convocatoria Visión sistémica de la Alimentación Sostenible (Sistemas Alimentarios Territorializados). Con esta convocatoria la Fundación busca encontrar proyectos que puedan suponer una palanca de cambio en el ámbito de la Alimentación Sostenible.

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp participa como Grupo de Acción Local escogido durante la convocatoria del 2021 para aportar su experiencia en relación a la creación i gestión de espacios agroalimentarios de trabajo compartido, al fomento del emprendimiento del territorio y a la consolidación de proyectos que impulsen el desarrollo económico y social.