El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, amb el projecte Start Up Rural,  organitza el “Kit d’acompanyament de gestió emocional d’un projecte emprenedoramb l’objectiu de recolzar iniciatives i projectes emprenedors LEADER de l’àmbit d’actuació del Consorci i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i la potenciació de la cultura emprenedora.

Aquesta iniciativa està impulsada per el projecte de cooperació Start Up Rural 2022, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Els projectes obtindran un servei de 12 hores formatives i d’acompanyament. L’acompanyament el realitzarà Aixalda Sistèmica, coaching per al món rural.

Els objectius que es perseguiran són:

 • Conscienciar a les persones emprenedores de la importància de la seva salut emocional i l’impacta en el seu projecte.
 • Conèixer les eines d’expressió i regulació emocional de les quals ja disposa l’emprenedor.
 • Facilitar noves eines pràctiques d’autoregulació emocional i generar una proposta amb aquelles més adients per a cada projecte emprenedor.
 • Reflexionar sobre el procés d’acompanyament i consolidar els aprenentatges adquirits.

El servei serà escollit per l’empresa o persona física d’acord a les seves necessitats, amb un itinerari d’acompanyament:

 • Fase introducció / diagnosi
 • Fase d’intervenció
 • Fase de reflexió / tancament

El programa es dirigeix a projectes emprenedors LEADER que compleixin amb l’objectiu d’aquest.

Els projectes poden ser presentats per persones físiques  o empreses que compleixin els següents requisits:

 • Que el projecte es trobi situat a làmbit d’actuació del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp. En cas de ser projectes d’emprenedoria de nova creació, hauran de registrar-se en un termini de tres mesos a partir de la presentació de la
 • El projecte ha de haver estat beneficiari dels ajuts LEADER en alguna de les anualitats del PDR 2014 – 2022.
 • Ubicats en municipis amb una població inferior als 10.000 habitants.
 • Projectes que s’emmarquin dins alguna d’aquestes tipologies:
  • Projectes productius amb creació d’ocupació
  • Projectes d’innovació productiva
  • Projectes d’obertura de negocis comercials, en especial els que atenen necessitats bàsiques
  • Projectes que serveixin per augmentar el valor afegit del productes

Per poder-se presentar a la candidatura, cal procedir de la següent manera:

 • Descarregar i omplir el MODEL DE CANDIDATURA i signar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE de compliment dels requisits. Els documents es troben disponibles als enllaços de cadascun.
 • Tramitar la sol·licitud omplint una instància genèrica de la seu electrònica del Consorci, adjuntant-hi la documentació anterior.
 • El termini de presentació de les propostes és del 10 de febrer fins al 28 de febrer.

 

Més informació: abitria@leaderdelcamp.cat