L’execució inicial pensada amb l’eina web anomenada EneGest, d’acord amb l’empresa adjudicatària, es va plantejar com un recurs que en aquests moments no es trobava del tot optimitzada. En qualsevol cas, l’equip de EPI, Energia per a la Igualtat, amb els seus mitjans, van realitzar la tasca corresponent de captació  i dinamització de les empreses dels territoris de la Conca de Barberà i del Priorat. En el primer, val a dir que tot i els esforços coordinats entre el Grup d’Acció Local que coordina el projecte estratègic, i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, entitat col·laboradora, no es va obtenir una resposta adequada.

A la zona del Priorat, aquesta acció també ha servit per sumar-se a les diferents iniciatives que es sumen actualment Carta Europea de Turisme Sostenible que des d’aquest territori es vol aconseguir. En aquest sentit, la resposta de l’emprenedoria d’aquesta zona va ser molt positiva i els 10 projectes inicialment proposats es van acomplir.

Amb aquesta acció vam mostrar la nostra predisposició a participar de les accions de la CETS del Priorat.
Fotografia del Consell Comarcal del Priorat durant l’aprovació de l’estratègia i les accions per al període 2021 – 2025

 

Finalment, és va realitzar una jornada per ficar en comú els resultats individuals de les diagnosis, i així visibilitzar problemàtiques compartides sobre aquest tema.

Complementàriament, a aquestes diagnosis s’hi van sumar 4 estudis més pormenoritzats a emprenedors que més s’havien implicat en el desenvolupament de l’acció anterior, en aquest cas oferint la possibilitat d’un estudi sobre possibilitats d’implantació fotovoltaica als seu emplaçaments.

Aquesta part de l’acció va ser també treballada per EPI, i van ser 3 emprenedors del Priorat i 1 de la Conca de Barberà els qui van obtenir aquesta informació.