El Priorat proposa un model turístic compatible amb els principis de sostenibilitat que contribueix de manera positiva i equitativa al desenvolupament econòmic i la qualitat de vida de les persones que hi viuen i hi treballen.

Aquesta aposta ha portat a que des de les institucions públiques i els agents vinculats del territori s’hagi treballat de forma conjunta i cercant línies estratègiques d’actuació de consens. Anteriorment, la Carta Europea de Turisme Sostenible, impulsada des del Parc Natural de la Serra del Montsant, ha estat una eina de coordinació i de realització d’aquesta voluntat.

Ara, amb la iniciativa del projecte Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura i el Consell Comarcal del Priorat s’ha impulsat la realització del Pla Estratègic de Turisme Sostenible del Priorat 2023 – 2024. Un treball que ha actualitzat la feina feta fins ara i que ha ficat damunt de la taula els aprenentatges realitzats per encarar un desenvolupament d’aquesta activitat de forma harmònica amb les tendències actuals de sostenibilitat, integració i cohesió social i comarcal.