L’ajut consisteix en un import a tant alçat a concedir per a la creació d’una empresa o l’adquisició d’una empresa en traspàs que podrà assolir fins a 35.000 euros.

Els imports màxims a aplicar d’acord amb els criteris de valoració de cada GAL que consten en l’annex 2 són els següents:

Municipi d’empadronament del sol·licitant (màxim 5.000 euros):

 • De menys de 500 habitants: 5.000 euros.
 • 500 – 2.000 habitants: 3.000 euros.
 • 2.001 – 5.000 habitants: 1.000 euros.

En el cas de les cooperatives, el 50% dels socis hauran de complir el requisit valorat.

Municipis de menys de 10.000 habitants on es desenvolupa l’activitat (màxim 15.000 euros):

 • De menys de 500 habitants: 15.000 euros.
 • 500 – 2.000 habitants: 10.000 euros.
 • 2.001 – 5.000 habitants: 5.000 euros.
 • 5.001 – 10.000 habitants: 2.500 euros.

*Els municipis de més de 10.000 habitants no són d’aplicació el tiquet rural, segons l’Ordre ACC/90/2024, de 29 d’abril.

Dones: 5.000 euros. En el cas de les cooperatives, el 50% dels socis hauran de complir aquest requisit.

Joves: 5.000 euros. Els joves han de ser menors de 40 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut. En el cas de les cooperatives i de les persones jurídiques, el 50% dels socis hauran de complir aquest requisit.

Els 5.000 euros restants quedaran subjectes al tipus d’activitat de la microempresa que determina cada GAL. A la zona del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, es concediran a les empreses que desenvolupin les activitats següents:

 • Agrupació 41. Indústries de productes alimentaris i begudes.
 • Agrupació 42. Indústries d’altres productes alimentaris, begudes i tabac.
 • Agrupació 50. Construcció.
 • Agrupació 64. Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac, realitzat en establiments permanents.
 • Agrupació 65. Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en establiments permanents.
 • Agrupació 67. Serveis d’alimentació.
 • Agrupació 69. Reparacions.
 • Agrupació 84. Serveis prestats a les empreses.
 • Agrupació 95. Assistència i serveis socials.
 • Agrupació 97. Serveis personals.