L’àmbit d’aplicació, a la zona del Consorci, es correspon amb els 93 municipis que formaven part del territori d’actuació del programa LEADER 2014 – 2022, ja que el Tiquet Rural es nodreix dels fonts del finançament del Programa de Desenvolupament Rural 2014 – 2022.