Aquesta acció partia inicialment d’una proposta formativa a diferents administracions locals del nostre territori sobre gestió de l’energia en sistemes i equipaments públics, a fi de poder millorar la seva gestió. Aquesta formació s’ha replantejat a partir de la connexió del projecte amb l’Agència de l’Energia de la Conca de Barberà, i de la predisposició de col·laboració que aquest organisme ha demostrat.

Així, el projecte ha col·laborat amb l’adquisició de diferents llicències GEMWEB per poder efectuar aquest seguiment i aquesta gestió, amb els dades del 2020, tot i que calia tenir present l’excepcionalitat de l’any d’execució.

Durant els anàlisis dels diferents subministraments duts a terme s’ha pogut constatar les mancances existents en la pàgina de la principal comercialitzadora de la que formes part els municipis participants. Dels 8 municipis participants, 7 tenen contractada la energia elèctrica a Endesa.

L’energia solar és una de les principals apostes dels municipis petits per obtenir energia que nodreixi els seus equipaments.

L’accés a les dades es fa a través del portal Endesa Empresas. Aquesta pàgina no permet extreure informació valuosa per als anàlisis necessaris com consums horaris, semihoraris, dades dels maxímetres, etc… Es coneix que, la distribuïdora, en aquest cas e-distribución, permet accedir a aquests tipus de dades més detallades.

Es considera molt necessari, poder accedir a les dades horàries, diàries i dels maxímetres, per tal de procedir a adaptar els actuals contractes al nou sistema tarifari. El projecte estratègic considera que, així, donem per aconseguit l’objectiu inicial de l’acció, amb una especial importància per l’impacte i visibilització que els estudis permeten alhora de plantejar l’estratègia energètica a nivell d’aquests municipis de la Conca de Barberà, cosa que pot servir d’estímul per d’altres municipis del Consorci.

L’informe que resumeix els resultats d’aquesta acció es pot trobar a Informe Intern_SPA_ACECB