Una de les accions que impulsem des d’aquest projecte és el coneixement dels serveis i atencions que rep la ciutadania dels municipis rurals, així com també identificar possibles espais ara mateix en desús, com a potencials emplaçaments de serveis que supleixin les mancances que s’hi detectin.

La forma amb la que es recollirà aquesta informació és mitjançant una enquesta dissenyada per a aquest fi, on es recolliran dades bàsiques d’aquests espais, així com també certs aspectes definitoris del teixit de serveis i d’altres qüestions que centren un municipi rural:

  • Habitatge
  • Mobilitat
  • Salut i cures
  • Estat del teixit empresarial

Aquesta enquesta s’ha fet arribar als responsables tècnics pertinents dels 93 municipis que són àmbit d’actuació del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.