El desenvolupament d’aquesta acció ha incidit en la concertació público-privada per assumir compromisos actius de cara a la transició energètica, però en aquest cas amb la intenció per elaborar un programa estratègic de desenvolupament i impacte d’aquestes accions, en consonància amb totes les altres línies d’actuació que ja s’estan desenvolupant en aquest sentit, per part d’altres organismes.

Així, mitjançant la contractació dels serveis l’Aiguasol, s’ha planificat i treballat en un pla per sensibilitzar sobre el recurs que representen les comunitats locals d’energia com a mecanismes de transició energètica.

Aquest pla va desembocar amb la jornada realitzada al mes de juny, on els més de 20 assistents van poder interaccionar sobre aquestes qüestions amb perspectives teòriques de contextualització, com amb experiències locals d’implantació de comunitats d’energia. Val a dir que la valoració de la jornada i la dinàmica va ser altament positiva.

Detalls de la jornada de creació i activació de taules territorials de transició energètica a partir de comunitats locals.

La realització d’aquesta acció, cal dir que s’ha fet en un context d’alta volatilitat pel que fa a aquesta qüestió, a més d’una elevada sensibilitat per part del territori davant de les previsions d’instal·lacions de grans dimensions d’energies renovables. Aquesta situació ha ficat encara més en evidència la necessitat d’un plantejament clar i propositiu de base, amb un encarament que si bé ha de manifestar la seva negació als models que s’estan volent implementar, ha de mirar de també oferir una alternativa que sigui el contrapès a això. En aquest sentit, les formulacions organitzatives com les comunitats locals d’energia o les taules comarcals per a la transició energètica poden ser estructures de treball que aglutinin aquestes pulsions de canvi, però amb orientació i intencionalitat.

La tasca del projecte estratègic amb aquesta acció ha volgut sumar el seu esforç per una millor entesa col·lectiva, i amb perspectiva de fer extensible aquesta acció a la resta de comarques del Consorci durant l’anualitat del 2022, amb els aprenentatges de l’experimentació que s’està donant a la Conca de Barberà.