El Living Lab del Camp de Tarragona és l’eina de governança des de la qual es vehicularà la gestió col·lectiva del projecte Life eCOadapt50.

Objectius dels Living Lab for Climate Change (LL4CC)

Un Living Lab és un espai de governança que té com a fita buscar sol·lucions a problemes complexos. Dins el projecte Life eCOadapt50 es crea un Living Lab for Climate Change (LL4CC) per cada territori implicat,  per tal de trobar entorns favorables per al debat i la proposició d’accions i mesures d’adaptació al canvi climàtic.

La implicació dels agents socioeconòmics, dels polítics i de la ciutadania dels territoris és fonamental per augmentar la resiliència al canvi climàtic dels territoris i de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Els LL4CC són els espais que han d’afavorir la identificació dels reptes i la co-creació de les solucions més adequades per a cada territori i per a cada sector implicat.

Cada territori tindrà l’espai de governança que millor s’ajusti a les seves necessitats i les seves particularitats, generant, d’aquesta manera, una xarxa de LL4CC interterritorial que permetrà aprofitar coneixements, establir sinèrgies i optimitzar recursos per a la promoció de l’execució d’accions i mesures d’adaptació al canvi climàtic.

Els principals objectius dels espais de governança que es crein a cada territori són:

  1.  Organitzar la participació i mobilitzar l’acció dels agents del territori i de les entitats públiques i privades en el procés d’adaptació al canvi climàtic.
  2.  Proposar i consensuar les accions d’adaptació al canvi climàtic més adients a cada territori d’acord amb les seves característiques físiques, l’organització de les activitats econòmiques i la capacitat dels agents socioeconòmics i les entitats públiques i privades per implementar-les.
  3. Promoure la conscienciació, afavorir el coneixement i la formació i, en definitiva, apoderar els agents socioeconòmics, els gestors públics i privats i el conjunt de la població per a l’acció en adaptació al canvi climàtic.
  4. Augmentar el grau d’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques més vulnerables que es desenvolupen en ells, tenint com a referències l’Estratègia Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, l’Estratègia Catalana d’ACC, el Plan Nacional d’ACC i l’Estratègia Europea d’ACC.

Metodologia dels LL4CC

L’exercici dels LL4CC consisteix en un procés de co-creació, amb participació de tots els agents polítics i socioeconòmics del territori per identificar solucions innovadores que afavoreixin l’ACC dels territoris i les activitats econòmiques.

Els aspectes generals de funcionament i coordinació dels LL4CC queden recollits en el seu pla operatiu.

Calendari

Els living labs es constitueixen l’any 2023, mantenen la seva activitat en el marc d’eCOadapt50 fins l’any 2030, i posteriorment poden tenir continuïtat amb el suport de l’entitat promotora de la seva constitució i seguint els criteris definits en el seu pla operatiu.

Òrgans de governança

Cada un dels 19 territoris d’eCOadapt50 constituirà un living lab. Cada living lab tindrà autonomia organitzativa per adaptar la seva activitat a les característiques de l’organització social, econòmica i política del seu territori, creant les estructures que cada territori consideri més oportunes.
En tot cas, com a mínim hi haurà un LL4CC amb representació del conjunt de persones clau del territori. A banda d’aquest, es podran crear altres espais de governança que permetin a cada territori detectar i prioritzar les accions estratègiques d’adaptació al canvi climàtic i treballar en xarxa a nivell interterritorial.
Així doncs, el procés de co-creació dels living labs es podrà exercir en reunions plenàries de tots els seus membres o en reunions sectorials temàtiques per a cada sector socioeconòmic del projecte o per l’existència d’un interès ciutadà general.

El Living Lab del Camp de Tarragona es va constituïr el 27 d’octubre de 2023. Per accedir a les presentacions que es van exposar durant la constitució cliqueu aquí. Aquest LL4CC constarà de 3 taules sectorials, una per cada sector que es tractarà en el projecte (forestal, agro-ramaderia, turisme). El quart sector que tracta el projecte Life eCOadapt50, la pesca, no pertoca al territori del Leader del Camp. Cada taula sectorial avaluarà i prioritzarà les accions, que s’escolliran en comú amb tot el LL4CC.

APORTACIONS EN L’AMBIT DE LA GESTIÓ FORESTAL

APORTACIONS EN L’AMBIT RAMADER I AGRARI

APORTACIONS EN L’AMBIT DEL SECTOR TURÍSTIC

 

Tothom pot proposar accions, si hi voleu participar podeu omplir el següent formulari https://forms.gle/q4XKTME41RFZDpJj7

Us animem a participar-hi! Ajuda’ns a definir millor les accions per adaptar-nos al canvi climàtic!