DESCRIPCIÓ

L’objectiu general del projecte Activem Pobles és impulsar noves oportunitats per a les persones als pobles millorant els serveis, en especial per als col·lectius més vulnerables com la gent gran, en espais comunitaris i amb l’impuls de la reocupació d’oficis i el foment de nous models de negoci.

Per tal de fomentar, en les àrees d’influència, la qualitat de vida i els recursos endògens mitjançant la dinamització, per una banda, dels serveis no municipals dels nuclis menys poblats i, per l’altra, de l’economia silver.

Es contempla arribar, presencialment si és possible, a tots els municipis dels territoris implicats per a conèixer les necessitats i possibilitats reals, aprofitant els canvis d’equips municipals. I per altra banda donar a conèixer el món Leader i engrescar ciutadans i institucions en la dinamització del territori.

El projecte vol diagnosticar les possibilitats econòmiques, per tal de dissenyar i executar accions que contribueixin a desenvolupar eines útils per activar serveis en aquestes comunitats, així com intercanviar informació i establir taules de diàleg que aportin oportunitats econòmiques, tenint en compte que siguin: 

 • Sostenibles i alineades amb les polítiques d’adaptació i mitigació al canvi climàtic
 • Locals
 • Justes i dignes
 • Articulades amb el territori

Recentment s’han elaborat les diferents Estratègies de Desenvolupament Local dels diferents grups d’acció local Leader de Catalunya amb l’objectiu de donar resposta als reptes del territori en termes de desenvolupament rural.

OBJECTIUS

L’objectiu general projecte és impulsar noves oportunitats per a les persones als pobles millorant els serveis, en especial per als col·lectius més vulnerables com la gent gran, en espais comunitaris i amb l’impuls de la reocupació d’oficis i el foment de nous models de negoci.

Aquest objectiu es divideix en 3 objectius específics que s’alineen amb les 3 línies d’actuació del projecte:

 • Dinamitzar l’oferta de serveis al pobles aprofitant l’ús d’espais públics i comunitaris.
 • Facilitar el relleu generacional i la recuperació d’oficis per enfortir el teixit social i empresarial del territori.
 • Impulsar les noves oportunitats socials i econòmiques entorn l’envelliment actiu i l’economia de la gent gran.

El resultat que s’espera és l’arrelament social, l’envelliment amb dignitat, l’acollida de nova població i la qualitat de vida al món rural.

SOCIS DEL PROJECTE:

 • Consorci Leader del Pirineu Occidental (coordinador)
 • Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
 • Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura
 • Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya
 • Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
 • Associació Leader de Ponent
 • Consorci GAL Noguera – Segrià Nord
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
 • Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

ACCIONS

(en construcció)