DESCRIPCIÓ

El projecte s’ha desenvolupat durant els darrers anys amb l’intent d’incidir en la ciutadania per millorar i potenciar la producció de proximitat, i també donant recolzament a la millora competencial de l’emprenedoria rural, especialment l’agroalimentària.

Aquesta edició renovada del projecte, amb la integració del bagatge d’Start Up Rural, vol continuar amb aquest mateix propòsit de millora constant i valorització de la producció agroalimentària que proporciona la Catalunya Rural. I, en darrer terme, contribuir també a un model socioeconòmic basat en la capacitat endògena de mantenir una estructura de població i d’activitat sostenible i equilibrada, fonamentada en la seva resiliència i en un avenç cap a l’autogestió estratègica. 

Aquesta visió del projecte s’ha vist reforçada per la recent definició de les Estratègies de Desenvolupament Local per part dels grups d’acció local. Aquests, mitjançant processos participatius, van indicar quins eren els principals eixos a desenvolupar a cada territori, sent una d’aquests el sistema agroalimentari. 

El sistema agroalimentari és un d’aquests eixos prioritaris detectats, ja que la producció agroalimentària local i de qualitat, més enllà de representar una oportunitat de negoci, la seva transformació n’augmenta el valor afegit i incrementa les rendes de la població rural, garantint la permanència al món rural i preservant el paisatge del territori. 

Alhora, la producció local es vincula amb altres elements-activitats econòmiques del territori com són la gastronomia-restauració i el paisatge-turisme. A més, esdevenen un element identitari, de manera que contribueixen d’una forma molt significativa no solament al manteniment de les economies locals sinó també a la comprensió de la cultura i de la societat rural.

A més, l’aparició de nous models que faciliten als productors l’accés a espais o instal·lacions compartides per tal que puguin produir, elaborar, manipular o transformar els seus productes fa que aquest també esdevingui un sector estratègic a treballar dins el projecte. Aquesta inèrcia col·laborativa no és nova: l’economia del camp sempre s’ha caracteritzat per la capacitat d’adaptació al medi i ha sabut aprofitar de forma equilibrada els béns naturals per reproduir les seves estructures familiars i grupals. La necessitat de complementaritzar els esforços, inversions, expectatives i experimentacions ha fet i està fent que aquestes instal·lacions siguin equipaments amb un sentit estratègic. El projecte Start Up Rural ha treballat durant els seus anys anteriors per difondre el model d’obradors alimentaris especialitzats que s’han generat a la Conca de Barberà, ja sigui amb el projecte “Rural Business Enterprise Incubator”, com amb la publicació d’una guia pràctica per a la creació d’obradors agroalimentaris compartits.

Així, el projecte Gustum vol demostrar la seva validesa amb la seva contribució per desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, resilients, segurs i diversificats, i garantir un menjar sa i accessible a tothom en un marc d’acció basat en els drets (Pacte de Política Alimentària de Milà, 2015).

Més informació: https://www.gustum.org/

 

SOCIS DEL PROJECTE:

 • Associació Leader de Ponent (coordinador)
 • Consorci Leader del Pirineu Occidental
 • Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
 • Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura
 • Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya
 • Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
 • Associació Leader de Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
 • Consorci GAL Noguera – Segrià Nord
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
 • Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

ACCIONS

 • SUPORT A INICIATIVES TERRITORIALS VINCULADES AMB EL PRODUCTE LOCAL
 • IMPULS A LA FORMACIÓ I LA MILLORA CONTINUADA DELS EMPRENEDORS LEADER AGROALIMENTARIS
 • RECOLÇAMENT A INFRAESTRUCTURES COMPARTIDES DE DINAMITZACIÓ AGROALIMENTÀRIA: OBRADORS COMPARTITS, ESPAIS TEST AGRÀRIS, ESCORCADORS DE BAIXA DENSITAT,…