El projecte Start Up Rural, des de la seva creació l’any 2017, ha col·laborat amb un col·lectiu de grups d’acció local de Polònia amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica de les zones rurals dels 5 grups que participen del projecte. Aquesta col·laboració ha donat lloc al projecte transnacional “Rural Business Enterprise Incubating”.

Els grups d’acció local participants són:

 • Grupa Dziaÿania, Warmiÿski Zakÿtek, com a grup líder del projecte
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy”, com a soci del projecte
 • Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, com a soci del projecte
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia”, com a soci del projecte
 • Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, com a soci del projecte

Aquest objectiu es concretava amb el recolzament de la formació en la cooperació a nivell emprenedor, la creació de punts de venda i la incubació d’empreses rurals, juntament amb la promoció efectiva de la transformació d’aliments locals.

Els agents que s’ha volgut implicar en el desenvolupament del projecte han estat tant públics com a privats: emprenedors, grups d’acció local, autoritats locals, el sector turístic, agrari,..

Des del punt de vista del nostre projecte, el Consorci ha rebut diverses visites on s’han compartit les experiències amb la gestió d’espais de transformació agroalimentària de tipus compartit, com també el suport a entitats col·lectives de productors agroalimentaris, com és el cas de Fet a la Conca.

 

 

 

 

 

 

 

Visita a l’obrador de cervesa de Santa Coloma de Queralt i visita de representants locals a projectes Leader. 

El projecte “Rural Business Enterprise Incubating” arribarà al 2023 a la seva finalització, on s’esperen els resultats:

 • amplificació del potencial i la marca de la indústria transformadora local
 • amplificació de l’activitat empresarial rural i de la petita ciutat
 • amplificació del potencial i la posició de mercat de les empreses que actuen en l’àmbit de realització del projecte
 • l’amplificació i diversificació de l’oferta turística i semiturística, i la seva promoció mútua
 • integració de les empreses locals i la potenciació d’una cooperació duradora
 • funcionament de dos vivers d’empreses
 • oferta operativa de venda de productes i serveis locals
 • augment del nivell de coneixement per potenciar l’emprenedoria rural entre les personés associades als GAL.
 • augment de la competitivitat de la indústria agroalimentària i dels productes locals de les respectives zones
 • formació d’usuaris de Vivers d’Aliments Rurals