El Grup de treball II Impactes, adaptació i vulnerabilitat del 5è informe d’avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) (2014) determina com a impactes clau del canvi climàtic en el turisme per a Europa:

  • De forma genèrica, s’espera que a partir de 2050 les destinacions dels països del nord d’Europa milloraran les seves condicions, tant per al turisme domèstic com per a l’exterior, en relació amb les destinacions del sud d’Europa.
  • Pel que fa al Mediterrani s’espera que, a partir de 2050, les condicions climàtiques per a activitats turístiques a l’aire lliure empitjorin a l’estiu i millorin a primavera i tardor. Els factors crítics són: l’edat del turista, el clima en els seus països d’origen i les condicions econòmiques i mediambientals de la destinació.
  • El turisme de neu es veurà molt afectat per l’increment de les temperatures, especialment a les estacions situades en latituds meridionals i a alçades més baixes. Les possibilitats de producció de neu artificial estan limitades per les condicions físiques i econòmiques. En alguns casos, la producció de neu artificial no compensarà els impactes adversos.

Pel que fa al turisme de sol i platja, l’augment del nivell del mar i l’erosió de les platges catalanes, juntament amb la forta pressió de la demanda recreativa, poden fer disminuir la satisfacció de l’usuari i fer perillar la perdurabilitat del recurs. Així mateix, les projeccions climàtiques apunten a una disminució de recursos hídrics que pot afectar aquest sector turístic, caracteritzat per un consum d’aigua significatiu. Alhora, s’indica que es produirà una progressiva ampliació de la temporada turística estival, però també hi haurà una pèrdua de confort climàtic per excés de calor al centre de l’estiu a l’extrem sud de Catalunya. Aquesta pèrdua de confort climàtic serà de major magnitud durant les nits que durant el dia.

Font: Marc Estratègic de Referència d’Adaptació al Canvi Climàtic per a l’horitzó 2030 (ESCACC30)

 

Des del projecte LIFE eCOadapt50 us convidem a fer-nos arribar les vostres propostes en aquest àmbit.

Podeu trobar el document on redactar la vostra proposta aquí: Fitxa accions demostratives

Un cop redactada, envieu-la per correu electrònic a l’adreça mcasanovas@leaderdelcamp.cat.

Aquesta aportació formarà part dels documents de treball que des del Living Lab del Camp de Tarragona es treballaran per definir el pla de treball concret.