L’informe Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin – Current Situation and Risks for the Future (MedECC 2020) constata que a la regió mediterrània la biodiversitat dels sistemes agrícoles ha disminuït considerablement des de principis dels anys 50 a causa de la intensificació de l’agricultura, la qual cosa ha provocat un augment dels ecosistemes agrícoles altament modificats i dels paisatges agrícoles simplificats.

Durant les darreres cinc dècades, la producció agrícola s’ha vist cada vegada més afectada per la pèrdua de pol·linitzadors, i el nombre de cultius que requereixen la intervenció de pol·linitzadors s’ha multiplicat per tres.

Pel que fa al sector ramader, el canvi climàtic pot afectar la productivitat del bestiar d’una manera diferent segons l’espècie animal. Fins i tot els remugants amb un interval de confort tèrmic ampli, possiblement veuran alterades la fisiologia i la capacitat d’ingestió en condicions extensives o semi-intensives. En condicions d’onades de calor, com s’ha observat en les cabres de llet, la producció disminuirà i, a més, es produiran canvis en la composició química
d’aquest aliment, la qual cosa podrà afectar els processos de la indústria làctia.

Pel que fa als efectes indirectes, consistiran en canvis en la disponibilitat de farratge, pastures i matèries primeres per a la indústria del pinso i en problemes en l’àmbit de la sanitat animal.

Font: Marc Estratègic de Referència d’Adaptació al Canvi Climàtic per a l’horitzó 2030 (ESCACC30)

 

Des del projecte Life eCOadapt50 us convidem a fer-nos arribar les vostres propostes en aquest àmbit.

Podeu trobar el document on redactar la vostra proposta aquí: Fitxa accions demostratives

Un cop redactada, envieu-la per correu electrònic a l’adreça mcasanovas@leaderdelcamp.cat.

Aquesta aportació formarà part dels documents de treball que dins el Living Lab del Camp de Tarragona es treballaran per definir el pla de treball concret.