RESULTATS DEFINITIUS PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CATEGORIA PROFESSIONAL D’ADMINISTRATIU/VA

febrer 8, 2023
febrer 8, 2023 leaderdelcamp

Es publiquen els resultats definitius per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal categoria professional d’administratiu/va

Contra l’acord del tribunal qualificador les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el President del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació

Als efectes de comunicacions i altres incidència el tribunal qualificador té la seu al Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (C/Daroca, 1, 43400 Montblanc)

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades