ANUNCI DE BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL

febrer 27, 2023
febrer 27, 2023 leaderdelcamp

ANUNCI sobre la convocatòria i publicació de les bases que regeixen la convocatòria per a la selecció de personal amb caràcter laboral temporal per al Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

En sessió de Junta Executiva del Consorci celebrada en data 24 de febrer de 2023, s’aproven les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria i que es publiquen a continuació en un text íntegre.

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud, d’acord amb les bases de la convocatòria, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci.

05.ANUNCIBases1677157733196.pdf

, , , , ,

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades