banner
1453226468 08 phoneTelèfons de contacte

Sistema de puntuació dels projectes

La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat i obtenir ajut econòmic del programa Leader és de 200 punts, que equival a un 20 per cent de subvenció.A partir d’aquí, la quantia de l'ajut s'incrementarà en un 0,10 per cent per cada punt addicional que hagi obtingut el projecte, fins a arribar al 40 % de subvenció màxima que es pot atorgar.

La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 200 punts, que equival a un 60 per cent d’ajut econòmic. A partir d’aquí, la quantia de l'ajut s'incrementarà en un 0,10 per cent per cada punt addicional que hagi obtingut el projecte, fins a arribar al 80 % de subvenció màxima que es pot atorgar.