La ramaderia extensiva és un factor clau en la nova realitat climàtica mundial, pel manteniment sostenible de boscos i prats que ofereixen els ramats d’herbívors domèstics, pel seguiment dels boscos que fan els pastors, per al servei de vigilància i prevenció d’incendis lateral i també com a producte local d’alta qualitat. Tanmateix, la ja disminuïda comunitat de pastors es veu amenaçada per la vida moderna. Els ramats són petits, els territoris limitats per la propietat del terreny, i en fi, per una manca de valoració de la seva importància.

L’activitat del projecte s’ha centrat en fer seguiment de la creació de l’Associació de Pastors de les Muntanyes de Prades i Montsant, una de les accions principals sorgida de la diagnosi del sector que es va fer a l’any anterior.

Una altra acció ha estat la trobada que es va fer a la localitat de La Febró amb membres empreses relacionades amb la ramaderia extensiva, l’alcaldessa de La Febró Lourdes Marotell, Marc Arcarons, responsable del projecte Ramats de Foc de la Fundació Pau Costa, la diputada Carme Serra amb representants dels serveis de medi ambient de la Diputació de Tarragona, i Glòria Tibau, directora dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

 

Trobada de pastors a la Febró, 24 de juliol